کافه شمشیری! تولدت مبارک


امروز سالگرد پست شدن اولین پست کافه شمشیریه. به این مناسبت شعر زیر رو سرقت و اصلاح کردم و اون رو ارائه می کنم 

لبخند زدی و آسمان آبی شد
   شبهای سیاه وب مهتابی شد
دوزل پس از تولد زیبایت
تا آخر شب غرق بی خوابی شد 

Comments

s said…
تولــــــــــــــــــــــــــــدت مبارک!
:))))
Maral said…
تولدتون مبارک!!! با این فعالیت و این همه
follower
من فکر می کردم خیلی بیشتر از یه سال داشته باشین.....
خوش باشی همیشه
Happy Birthday Doozel.Wish you the best in the blogging world:)