Posts

Showing posts from February, 2014

خوراک مرغ ترش با کامکوات و زیتون

Kumquat and olive braised chicken thighs

کیک مربایی

مرغ آب پز شده در مایکرویو؛ خوراک مرغ فوری در ده دقیقه

بوفالو بلست؛ خمیر وانتان پر شده با مرغ و بلوچیز

خمیر وانتان خانگی- آووکادو اگ رول

زرشک پلو برای ولنتا ین روایت سوم

سینه مرغ تنوری پرشده با براکلی و چدار

شارلوتکا؛ کیک سیب روسی- کیک سیب بدون روغن و کره

گُزلِمه با خمیر سبوس دار و مایه داخلی براکلی چدار

گُزلِمه با مایه بره، نعنا و سماق