زرشک پلو برای ولنتا ین؛ روایت پنجم


اینجا روایت پنجم از زرشک پلو برای ولنتا ین رو داریم. روایت اول اینجا  و آغازگر این جنبش بی مزه زرشک پلویی بود. روایت دوم با سس هلندی با پرتقال تو سرخ برگزار شد. روایت سوم عبارت از سینه پرشده با مایه ای قرمز رنگ متشکل از زرشک و لبو بود.  روایت چهارم، زرشک پلو با کوفته ریز و پرتقال تو سرخ بود.  اینجا میت بالی الهام گرفته از فسنجون و با لعاب رومالی از آب انار، پرتقال تو سرخ و نارنج رو داریم. دستور بی شباهت به این میت بال پسته و انار نیست و شاید بشه اون رو واریته ای رنگارنگ تر از نامبرده نامید.
ولنتا ین پیش رو مبارک. طبق عادت مالوف آریایی، معاشرات رو با خرید الزامی کادو پیچیده نکنید. آیا واقعا لازم هست برای عشق جاودانی خود، صفدر قلی با ۱۲۰ کیلو وزن و بدنی پر مو تر از بز، یک خرسک کوچیک عروسکی کادو ببرید؟ آیا این خرسک توهینی  به منزلت  صفدرقلی، که خود شبیه یک خرس گریزلی ست، نیست؟. آیا بهتر نیست با صفدر قلی یک کوهپیمایی یا راه پیمایی مصفا راه بندازید و در نهایت فوقش به یک رستوران تشریف ببرید؟. آیا روا نیست یکی از دستورهای شمشیری رو هوا کنید؟. همواره سعی کنید به جای اشیاء روی خاطرات سرمایه گذاری کنید.   
دستور میت بال اینجاست. یک زرشک پلوی ساده هم درست کنید. خلال پوست پرتقال رو هم از پرتقال تو سرخ دستور بطلبید.  

Comments

Nei Rang said…
چه خوبه صفدرقلی مون
دست بدست گلپری جون
با نون و پنیر و ریحون
بزنه به کوه و بیابون
تخته سنگ میز غذاشون
شمع شون نور نگاشون
بپاشن خرده نوناشون
رو زمین خورده بارون
بینن که هدیه هاشون
برق عشقه تو چشاشون
Doozel said…
زنده باد صفدر قلی و گلپری جون این جوری