نامه ای به استیو جابز

استیو:
مرسی از رویاهایی که برامون ساختی، مرسی از درس های قشنگی که آموختی . مرسی که بشریت رو چند قدم به جلو هل دادی.همانطور که گفتی، زندگی بازی نو و کهنه است. از رفتنت خیلی خیلی ناراحت شدم!

Comments